Nieuws

Ventilatie systeem voor scholen in beeld

TKI project consortium, TNO, Lucam-air, VFA Solutions: SchoolVent voor een gezonde leeromgeving!

Door TNO is het project Schoolvent opgestart voor de ontwikkeling en de praktijktest van een ventilatiesysteem geschikt voor (renovatie van) scholen en kinderdagverblijven met 80% lagere energiekosten voor koeling en filtering. Smart Sensoring dient in dit systeem te zijn ingebouwd om afwijkingen van een klasse A binnenklimaat te rapporteren.

De toegepaste koel- en filtertechnieken leveren een belangrijke bijdrage aan de reductie van de benodigde koel- en ventilatie energie in gebouwen en maken hiermee energieneutrale of energieleverende gebouwen mogelijk. Naast scholen en kinderdagverblijven wordt voor de langere termijn de grootste markt voorzien bij kantoren.

Meer informatie op https://schoolvent.nl/

Manual

TNO, Lucam en VFA ontwikkelen nieuw ventilatie systeem voor scholen.

TNO, Lucam en VFA solutions ontwikkelen samen een ventilatie systeem voor scholen. Uit de laatste onderzoeken van TNO blijkt dat de nieuwe en gerenoveerde scholen, voorzien van isolatie, een warmte ophoping hebben in de zomer. Ook bleek uit het onderzoek dat de monitoring van de ventilatie ontbrak. Daarnaast is fijnstof in schoolgebouwen een probleem waar extra aandacht aan moet worden gegeven.

Als team is er een TKI project gestart. De oplossing voor de problemen, CO₂, temperatuur overschrijdingen, fijnstof en monitoring zijn gevonden ontwikkeld of gemaakt. Een praktijk test moet e.e.a. uitwijzen. Het Jordan college in Zeist was direct bereid om mee te werken. De test opstelling is in afronding. Het komende jaar zal het systeem volop draaien en data verzamelen. We houden u op de hoogte! Emmeloord 6-11-2019.

HCP E en HRW E, ventilatie units tegen gunstige prijs

Lucam introduceert de nieuwe lijn ventilatie units, gunstig geprijsd, snel te leveren. De HCP E, met tegenstroom wisselaar. De HRW met warmtewiel.

De HCP E en HRW E zijn modulair uit te breiden met opties als verwarmer, koeler, change over, warmtepomp en geluiddempers. Met deze nieuwe lijn introduceren we ook de nieuwe regeling van OJ Electronics. De nieuwe regelaar de AHC 3000 is moderne regelaar standaard voorzien van cloud koppeling. Alle configuraties zijn samen te stelling in ons selectieprogramma. Emmeloord, 6-11-2019

HCP E/ HRW E

Contact

Lucam B.V.
Dukaat 19
8305 BC Emmeloord

Tel: +31 (0)527 231633
E-mail: info@lucam-air.nl